Alg, su ekosistemi için renkli bir tehdit oluşturuyor

Alg, su ekosistemi için renkli bir tehdit oluşturuyor

algea
algea

“Alg patlamaları” sucul ortamlar üzerinde olumsuz etkilere sahiptir ve başlıca iklim değişikliği, artan sıcaklıklar, endüstriyel, evsel, tarımsal ve insan atıklarının girişi gibi çeşitli faktörlerin neden olduğu balıkçılık sektörüne kayıplar getirir.

Bir alg patlaması veya alg patlaması, tatlı su veya deniz suyu sistemlerinde alg popülasyonunda hızlı bir artış veya birikimdir. Genellikle sudaki yosun pigmentlerinden kaynaklanan renk değişikliği ile tanınır.

Alg terimi, hem deniz yosunu gibi makroskopik çok hücreli organizmalar hem de siyanobakteriler gibi mikroskobik tek hücreli organizmalar olmak üzere birçok suda yaşayan fotosentetik organizma türünü kapsar. Alg patlaması, genellikle makroskopik alglerin değil, mikroskobik tek hücreli alglerin hızlı büyümesini ifade eder. Makroskopik bir alg çiçeklenme örneği, bir yosun ormanıdır.

Alg patlaması, tatlı su veya deniz suyu sistemlerinde alg popülasyonunda hızlı bir artış veya birikimdir. Alg patlamaları, gübre akışından gelen nitrojen veya fosfor gibi bir besinin su sistemine girerek aşırı alg büyümesine neden olmasının sonucudur. Bir alg patlaması tüm ekosistemi etkiler.

Sonuçlar, daha yüksek trofik seviyelerin iyi huylu beslenmesinden güneş ışığının diğer organizmalara ulaşmasını engellemek, sudaki oksijen seviyelerinin tükenmesine neden olmak ve organizmaya bağlı olarak suya toksinler salgılamak gibi daha zararlı etkilere kadar değişir.

Yosun büyümesine ve oksijen tükenmesine yol açan besin maddelerinin aşırı tedarik sürecine ötrofikasyon denir. Hayvanlara veya ekolojiye zarar verebilecek çiçeklenmelere “zararlı alg patlamaları” (HAB) denir ve balık ölümlerine, şehirlerin sakinlerine su kesmesine veya eyaletlerin balıkçılığı kapatmak zorunda kalmasına neden olabilir.

Artan sera gazları, hidrolojik faktörler ve küresel iklimdeki büyük değişiklikler, yerli olmayan türlerin hareketi ve transferi gibi çeşitli faktörler, en önemlileri iklim değişikliğine bağlı olarak yükselen sıcaklıklar ve kimyasal gübreler içeren endüstriyel, evsel ve tarımsal atıkların deşarj edilmesiyle denizlere ve ardından okyanuslara giren besinlerde, özellikle fosfor ve nitratta artış.

Alg çoğalmaları arttığında ve geniş bir su alanına yayıldığında, sonunda balığın solungaçlarında çökelme ve yıkıma neden olur ve bu da sonunda balıkların ve diğer su organizmalarının ölümüne yol açar.

Son yıllarda Hazar Denizi, Basra Körfezi ve Umman Denizi’nde alg çoğalmasının artması, hayvan türleri ve su hayvanlarının yanı sıra balıkçılara ve yöre halkına da büyük zararlar vermiştir.

Son zamanlarda, Ulusal Oşinografi ve Atmosfer Bilimleri Enstitüsü müdürü Behrouz Abtahi, alg patlamalarının sucul ortamlar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu, bu nedenle kuzey ve güney sularındaki fenomenlerin izlenmesinin gündemde olduğunu söyledi.

Büyük önem taşıdığı için, ülkelerin konuyu uluslararası ölçekte ele almak için birlikte çalıştığı birkaç projeden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

Ancak son on yılda, alg çoğalmalarını önemli kılan şey, kısmen iklim değişikliği ve artan küresel sıcaklıklar nedeniyle bu çiçeklerin sayı ve çeşitliliğindeki artıştır.

Bu çiçeklenmenin sucul ortamlar üzerinde olumsuz etkileri vardır, bu nedenle alg patlamalarının neden olduğu bazı değişiklikler geri döndürülemezdir, bu nedenle bununla başa çıkmak için birkaç strateji önerilmiştir, bunlardan biri kalın alg örtüsü ile başa çıkmak için kuşların kullanılmasıdır.

Alglerin manuel olarak toplanması ve herbisitlerin kullanılması, bu fenomenle başa çıkma stratejileri olarak bilinir, diye açıkladı.

Scroll to Top