Türkçe kelime dağarcığının ne kadarı Farsçadan geliyor?

Türkçe kelime dağarcığının Farsçadan gelen kısmı nedir?