Yoga ile rahatlayın

Hızlı tempolu bir toplumda yaşamak, rahatlamak için zaman bulmak şöyle dursun, yapılacaklar listemizdeki her şeyi başarmak için zaman bulmayı bile zorlaştırıyor. Doğu yoga pratiği, Batı’da günümüzün barış, huzur ve esenlik sembolü haline geldi. Egzersizi rahatlama ve stres atma ile birleştirmek isteyenler için İstanbul’da giderek daha fazla sayıda merkez yoga dersleri veriyor.

Yoga
Yoga

Yoga, Batı’da nispeten yeni bir uygulama olsa da, bu yeni egzersiz trendinin kanıtlanmış sağlık yararları var.

– Esneklik Yoga ile muhtemelen fark edeceğiniz ilk şey, esnekliğinizi ne kadar geliştirdiğidir. Birinci dersten sonra geriye doğru bir bükülme elde edilmesi pek mümkün olmasa da, birkaç dersten sonra ayak parmaklarınıza dokunmak büyük bir başarı gibi görünecektir. Biraz dayanıklılık ve büyük bir sabır, ilk ağrılar ve ağrılar ortadan kalktıktan sonra bu kasları gevşetir.

– Kas yoğunluğunu artırın Kaslar göze hoş gelenin ötesinde bir amaca hizmet eder; sizi artrit ve sırt ağrısı gibi durumlardan korur ve kemik yoğunluğunu güçlendirir. Kas geliştirmenin yanı sıra esneklik, size yalnızca daha ince bir vücut değil, aynı zamanda daha sağlıklı bir vücut da verir. Güçlü bir çekirdeğe sahip olmak, kendi ağırlığınızı taşımanızı ve duruşunuzu geliştirmenizi sağlayacaktır. Kötü duruş sırt, boyun ve diğer kas ve eklem problemlerine neden olabilir. Düştüğünüzde, vücudunuz boynunuzdaki ve sırtınızın alt kısmındaki normal içe doğru kıvrımları düzleştirerek bunu telafi edebilir. Bu, omurganın ağrı ve dejeneratif artritine neden olabilir.

– Kan Akışı Yogada uygulanan gevşeme egzersizleri, özellikle el ve ayaklarda dolaşıma yardımcı olabilir ve kan akışını sağlayabilir. Ayrıca, kırmızı kan hücrelerinde hemoglobin seviyelerini yükselterek hücrelerinize daha fazla oksijen sağlar. Bu, kol ve bacaklarınızdaki şişmeye yardımcı olur. Büküm pozlarının iç organlardan venöz kanı sıktığı ve bükülme serbest bırakıldığında oksijenli kanın içeri akmasına izin verdiği düşünülmektedir.

– Ortak Hesap Her yoga seansı, eklemlerinizi tam hareket aralığında çalıştırır. Eklemlerdeki kıkırdak bir sünger gibidir: Sıvısı sıkıldığında taze besinleri alır. Bu, dejeneratif artriti önleyebilir veya normalde kullanılmayan kıkırdak alanlarını “sıkıştırıp ıslatarak” sakatlığı azaltabilir. İhmal edilen alanlar sonunda yıpranacak ve alttaki kemiği açığa çıkaracaktır.

– Berraklık Açık bir zihin, net bir şekilde düşünmenizi ve hissetmenizi sağlar. Yoga ve meditasyon, zihninizi ve ruhunuzu sakinleştirmenize ve öfke, hüsran ve hatta nefret gibi yıkıcı duygulardan kurtulmanıza olanak tanır. Sigara, diyabet ve yüksek kolesterol gibi kronik öfke, düşmanlık ve hayal kırıklığı kalp kriziyle güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Sakin bir zihin, içsel duygularınızla bağlantı kurmanıza ve şefkat duygularını artırmanıza izin verir.

– Bağ Dokusu Yogada her şey birbirine bağlıdır: duruşunuz nefesinizle, nefesiniz zihinsel durumunuzla ve zihinsel durumunuz duygusal refahınızla. Bu bağlantı, yogayı anlamak için hayati önem taşır. Bu bütünsel sistem, aynı anda, ek ve hatta çoğaltıcı etkileri olan birçok mekanizmadan yararlanır. Bu sinerji, yoganın iyileştirmesinin en önemli yolu olabilir.

Yoga, kökleri Hint felsefesine dayanan eski ve karmaşık bir uygulamadır. Manevi bir uygulama olarak başladı, ancak fiziksel ve zihinsel refahı artırmanın bir yolu olarak popüler hale geldi.

Klasik yoga başka unsurları da içermesine rağmen, Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan yoga tipik olarak fiziksel duruşları (asanalar), nefes alma tekniklerini (pranayama) ve meditasyonu (dyana) vurgular.

Nazik uygulamalardan fiziksel olarak zorlayıcı olanlara kadar birçok farklı yoga stili vardır. Araştırma çalışmalarında kullanılan yoga türlerindeki farklılıklar çalışma sonuçlarını etkileyebilir. Bu, yoganın sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmaları değerlendirmeyi zorlaştırıyor. Yoga ve Çin kökenli iki uygulama – tai chi ve qi gong – bazen “meditatif hareket” uygulamaları olarak adlandırılır. Her üç uygulama da hem meditatif unsurları hem de fiziksel olanları içerir.

Yoga “boyunduruk” veya “birlik”, antik Hindistan’da ortaya çıkan ve zihni kontrol etmeyi (boyunduruğu) ve zihni sabit tutmayı amaçlayan, zihin tarafından dokunulmamış bağımsız bir tanık bilincini tanıyan bir grup fiziksel, zihinsel ve ruhsal uygulama veya disiplindir (Chitta ) ve dünyevi ıstırap (Duḥkha). Hinduizm, Budizm ve Jainizm’de çok çeşitli yoga okulları, uygulamaları ve hedefleri vardır ve geleneksel ve modern yoga dünya çapında uygulanmaktadır.

Yoganın kökenleri hakkında iki genel teori vardır. Doğrusal model, yoganın Vedik metin külliyatında yansıtıldığı şekliyle Vedik dönemde ortaya çıktığını ve Budizm’i etkilediğini savunur; yazar Edward Fitzpatrick Crangle’a göre, bu model esas olarak Hindu bilim adamları tarafından destekleniyor. Sentez modeline göre yoga, Vedik olmayan ve Vedik unsurların bir sentezidir; bu model Batı biliminde tercih edilmektedir. Yoga benzeri uygulamalardan ilk olarak Rigveda’da Brahminik olmayan bir uygulama olarak bahsedilir. Yoga, Upanishad’ların birçoğunda anılır. Modern terimle aynı anlama gelen “yoga” kelimesinin bilinen ilk kullanımı, muhtemelen MÖ 5. ve 3. yüzyıllar arasında yazılan Katha Upanishad’dadır. Yoga, MÖ beşinci ve altıncı yüzyıllarda antik Hindistan’ın çileci ve Śramaṇa hareketlerinde sistematik bir çalışma ve uygulama olarak gelişmeye devam etti. Yoga hakkındaki en kapsamlı metin olan Patanjali’nin Yoga Vecizeleri milattan sonra ilk yüzyıllara tarihlenir; Yoga felsefesi, MS birinci binyılın ikinci yarısında Hinduizm’in altı ortodoks felsefi okulundan (Darśanas) biri olarak tanındı. Tantra kaynaklı Hatha yoga metinleri dokuzuncu ve 11. yüzyıllar arasında ortaya çıkmaya başladı.

Yoganın kronolojisi veya kökenleri hakkında eski Hindistan’daki gelişimi dışında bir fikir birliği yoktur. Yoganın kökenlerini açıklayan iki geniş teori vardır. Doğrusal model, yoganın Vedik kökenlere sahip olduğunu (Vedik metinlerde yansıtıldığı gibi) ve Budizm’i etkilediğini savunur. Bu model esas olarak Hindu bilim adamları tarafından desteklenmektedir. Sentez modeline göre yoga, yerli, Vedik olmayan uygulamaların Vedik unsurlarla bir sentezidir. Bu model Batı biliminde tercih edilmektedir.

Yoga hakkındaki spekülasyonlar, MÖ 1. binyılın ilk yarısının ilk Upanişadlarında ortaya çıkmaya başladı ve açıklamaların Jain ve Budist metinlerinde de yer alması c. 500 – c. MÖ 200. MÖ 200 ile MS 500 arasında Hindu, Budist ve Jain felsefesi gelenekleri şekilleniyordu; öğretiler sutralar halinde toplandı ve bir Patanjaliyogasastra felsefi sistemi ortaya çıkmaya başladı. Orta Çağ, bir dizi yoga uydu geleneğinin gelişimini gördü. Bu ve Hint felsefesinin diğer yönleri, 19. yüzyılın ortalarında eğitimli Batı halkının dikkatini çekti.

Yavaş hareketler ve derin nefes alma, kan akışını artırır ve kasları ısıtır, aynı zamanda poz vermek güç oluşturabilir. Yoga, bel ağrısı olan kişilerde ağrıyı hafifletmek ve hareketliliği geliştirmek için temel esneme kadar iyidir. American College of Physicians, yogayı kronik bel ağrısı için birinci basamak tedavi olarak önermektedir. Johns Hopkins’in 11 yeni çalışmayı gözden geçirdiği bir incelemeye göre, nazik yoganın artritli kişilerde hassas, şiş eklemlerin verdiği rahatsızlığın bir kısmını hafiflettiği gösterildi.

Düzenli yoga uygulaması, daha sağlıklı kalplere katkıda bulunarak stres düzeylerini ve vücut çapındaki iltihaplanmayı azaltabilir. Yüksek tansiyon ve aşırı kilo dahil olmak üzere kalp hastalığına katkıda bulunan faktörlerin birçoğu da yoga yoluyla ele alınabilir. Araştırmalar, yatmadan önce tutarlı bir yoga rutininin doğru zihniyete girmenize ve vücudunuzu uykuya dalmaya ve uykuda kalmaya hazırlamanıza yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Yoga rutinine girdikten sonra artan zihinsel ve fiziksel enerji, uyanıklık ve coşkuda bir artış ve daha az olumsuz duygu hissedebilirsiniz. Ulusal Sağlık Enstitülerine göre, bilimsel kanıtlar yoganın stres yönetimini, zihinsel sağlığı, farkındalığı, sağlıklı beslenmeyi, kilo vermeyi ve kaliteli uykuyu desteklediğini gösteriyor.

Yoga derslerine katılmak, yalnızlığı azaltabilir ve grup iyileşmesi ve desteği için bir ortam sağlayabilir. Bire bir seanslarda bile, kişinin benzersiz bir birey olarak kabul edilmesi, dinlenmesi ve kişiselleştirilmiş bir yoga planının oluşturulmasına katılması nedeniyle yalnızlık azalır.

 

Scroll to Top