Avcı Sultan Mehmed IV

Mehmed IV (Osmanlı Türkçesi: محمد رابع), Avcı Mehmed olarak da bilinir, 1648’den 1687’ye kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun padişahıydı. Babası bir darbeyle devrildikten sonra altı yaşında tahta çıktı. Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra Osmanlı tarihinde en uzun süre hüküm süren ikinci padişah oldu. Saltanatının ilk ve son yılları askeri yenilgi ve siyasi istikrarsızlıkla karakterize edilirken, orta yıllarında imparatorluğun Köprülü dönemiyle ilişkilendirilen kaderinin yeniden canlanmasına nezaret etti. IV. Mehmed, çağdaşları tarafından özellikle dindar bir hükümdar olarak biliniyordu ve uzun hükümdarlığı sırasında gerçekleştirilen birçok fetihteki rolü nedeniyle gazi veya “kutsal savaşçı” olarak anılıyordu.

Sultan Mehmed IV
Sultan Mehmed IV

IV. Mehmed’in hükümdarlığı döneminde imparatorluk, Avrupa’daki bölgesel genişlemesinin zirvesine ulaştı. Küçük yaşlardan itibaren avcı olarak bilinen avlanmaya büyük ilgi duydu (“Avcı” olarak çevrilir). 1687’de Mehmed, devam eden Kutsal Lig Savaşı sırasında hayal kırıklığına uğramış askerler tarafından devrildi. Daha sonra, 1693’teki doğal ölümüne kadar ikamet ettiği Edirne’ye emekli oldu.

Sultan Mehmed IV, Osmanlı padişahlarının 19’uncusu ve Müslümanların 84’üncü halifesidir. Tahta çıkan en genç padişah, en uzun süre tahtta kalan ikinci padişah ve tahttan indirilen üçüncü padişahtı. Sultan İbrahim ve Hadice Terhan Haseki’nin oğluydu. Osmanlı hanedanında uzun zaman sonra dünyaya gelen ilk şehzade olduğu için doğumu bir kutlama vesilesi oldu.

Babasının 1648’de bir askeri darbede tahttan indirilip öldürülmesinin ardından 7 yaşında tahta çıktı. Zeki bir kadın olan annesi naipliği devraldı. Valide Sultan (padişahın annesi) devleti tek başına yönetemeyeceği için, sivil ve askeri bürokrasi, padişahın gençliğinden yararlanarak yönetimde söz sahibi oldu. Küçük padişah, babasını öldüren 70 kişinin isimlerini bir deftere yazıp saklamış. Zamanı geldiğinde, babasının ölümünün intikamını aldı.

Bunu fırsat bilen padişah, siyasette söz sahibi olan yeniçeri subaylarını ve ağaları cezalandırdı. Böylece Ağalar Sultanlığı olarak anılan dönemin ilk bölümü kapatılmış oldu. Bundan sonra saray ağaları denilen saray bürokrasisi bir süre siyasette söz sahibi oldu.

Mehmed’in babası döneminde başlayan ve Beşinci Osmanlı-Venedik Savaşı olarak da bilinen Girit Savaşı halen devam etmektedir. Venedik donanması Ege Adaları’nı işgal etti ve Çanakkale Boğazı’nı kapattı. Mali durumun kötü olması nedeniyle para biriminin değer kaybetmesi büyük bir isyana neden oldu. Askerler bu durumdan sorumlu gördükleri bürokrasiden 30 kişilik bir liste hazırlayarak birer birer öldürdüler. Cesetlerini astılar

Köprülü dönem

Bu kargaşada sadrazamlar sık sık değişti; bu makamı yedi gün tutanlar oldu, bazıları sadece altı saat sürdü. Bunun üzerine o zamana kadar adı pek bilinmeyen Köprülü Mehmed Paşa, Valide Sultan’a tavsiye edildi.

78 yaşındaki vezir Köprülü, o zamana kadar hiçbir sadrazamın ortaya koymadığı şartları ortaya koydu. Bu şartlar olmadan kendisinden beklenenleri yerine getiremeyeceğini söyledi. 1656’da işlerine asla karışılmayacağına dair güvence alınca görevi kabul etti.

Böylece Köprülü dönemi olarak bilinen Osmanlı tarihinde parlak bir sayfa açılmış oldu. Köprülü, hayran olduğu Sultan IV. Murad’dan ilham alan sert önlemlerle ülkedeki asayişi yeniden sağladı. Türkçe’de “veziriazam” olan sadrazamın unvanı, Köprülü ile birlikte “sadrazam” olarak değiştirilmiştir.

Sultanahmet meydanına yakın bir ağaçta. Bu acı olaya Vak’a-ı Vakvakiyye (Çınar olayı veya “Vakvak Olayı”) denir. Vakvak, Fars irfanında dalları veya meyveleri insan başı olan dev bir ağaçtır.

Yenilen Venedikliler Çanakkale’den çekilmiş ve Girit’in fethi bu sırada tamamlanmıştır. Köprülü, 1658’de isyancı Erdel’in (Transilvanya) üzerine yürüdü ve isyanı bastırdı. Ardından Anadolu’ya giderek isyancıları dize getirdi. Kırım Hanı Mehmed Giray, 1659’da Konotop’ta Rus ordusunu bozguna uğrattı. Böylece Ruslar, 50 yıllığına Ukrayna’dan çekildi.

en büyük sınırlar

Köprülü 1661’de ölünce yerine 26 yaşındaki oğlu Fazıl Ahmed Paşa kendi isteğiyle geçti. Osmanlı tarihinin en genç sadrazamıdır ve görevde en uzun süre kalan ikinci sadrazamdır. İyi eğitim görmüş ve bir bilim adamı olarak kabul edilmişti. 1663 yılında Avusturya seferi sırasında Avrupa’nın en sağlam kalelerinden biri olan Uyvar (Ersekujvar) ve çevresindeki şehirler geri alındı. Saint Gotthard Savaşı’nda her iki taraf da ağır kayıplar verdi. 1664’te Avusturya-Türk Savaşı’nı sona erdiren Vasvar Antlaşması imzalandı.

Sadrazam, Girit seferine çıkarak Kandiye’yi aldı ve 1669’da adanın fethini tamamladı. Yıllarca şehri savunan düşman komutanlarını kabul etti ve onları güzel sözlerle uzlaştırdı. Dönemin savaş geleneklerinde yer almayan bu hamle, Osmanlı’nın ne kadar medeni ve medeni olduğunu gösteriyor. Ada nüfusunun önemli bir kısmı Müslüman oldu. Bu, Arnavutlar ve Boşnaklardan sonra Osmanlı tarihindeki en büyük üçüncü din değiştirme hareketidir. Girit’e bir tür özerklik verildi.

Mehmed IV ve Fazıl Ahmed Paşa, 1672’de Polonya’ya yürüdü. Kaminiec, Lwow ve Lublin fethedildi. Böylece Avrupa’daki Osmanlı sınırları, Varşova’dan sadece 100 kilometre (62 mil) uzakta, en büyük boyutlarına ulaştı.

Sonun başlangıcı

Fazıl Ahmed Paşa’nın 1676’da ölümüyle kayınbiraderi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sadrazam oldu. Padişah ve sadrazam 1678’de Rus seferine çıktı. Almanlar ve Macarlar arasındaki çatışmadan yararlanmak isteyen Mustafa Paşa, 1683’te Viyana’yı kuşattı. Bu, Sultan I. Süleyman’dan sonra şehrin ikinci kuşatmasıydı. genellikle Kanuni Sultan Süleyman olarak bilinir.

Ancak sadrazam, izin vermeyeceğini bildiği için padişaha kuşatma hakkında bilgi vermedi. Kendisine çok güvendiği için kuşatma için gerekli hazırlıkları yapmadı. Şehir düşmek üzereyken askerlerin yağma yapmasına izin vermemesi ters tepti. Ordunun grev kollarından birinin komutanı olan Kırım Hanına savaş meclisinde hakaret etmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Viyana’yı fethedememekle kalmayıp, Kahlenberg’de ağır bir yenilgiye uğrayan ordu, Kırım hanı birliklerini geri çektiği için serbestçe yardıma koşan Polonyalılar karşısında geri çekilmeye başladı. Bütün Avrupa Osmanlılara karşı ittifak yaptı. Macaristan ve Mora işgal edildi. Böylece altı cephede 16 yıl sürecek ve felaketle sonuçlanacak savaşlar başlamış oldu. İkinci Viyana Kuşatması, Avrupa kültüründe büyük bir iz bıraktı.

Mustafa Paşa idam edildi. Askerler, yenilgiden onu sorumlu tutarak padişahı tahttan indirip iktidarı ele geçirmek istediler. Çocukluğunda gördüğü inkılâpların etkisiyle henüz bilinçaltında yaşayan padişahın hep Edirne’de ikamet etmeyi tercih etmesi İstanbul halkını da memnun etmemiştir.

Padişahı tahtta tutmanın imkansız olduğunu düşünen devlet ileri gelenleri 1687’de onu tahttan indirdiler. Padişah bunu büyük bir metanetle kabul etti. Aynı metaneti idam cezasına çarptırılmamasında da gösterdi.

Daha büyük oğulları olmasına rağmen kardeşi II. Süleyman tahta çıktı. Eski padişah, altı yıl sarayda yaşadıktan sonra 51 yaşında zatürreden öldü. Cenaze, Eminönü’nde annesinin yaptırdığı Yeni Cami’nin avlusundaki türbeye defnedildi.

Avcılık ve cesaret

Sultan Mehmed’in en belirgin özelliği ava düşkünlüğüydü. Bu nedenle avcı olarak bilinir. Bu kadim Türk sporuna olan düşkünlüğü, hakkında dedikodu yapılmasına ve tahtına mal olmasına neden olmuştur. Ancak bu, bir hükümdarın sahip olabileceği en az zararlı bağımlılıktır. Hatta avlanma bir tür savaş provası sayıldığından, ava çıkmamak hükümdar için bir kusur olarak görülüyordu.

Silah kullanmada ve ata binmede çok ustaydı. Amcası Sultan IV. Murad gibi keskin nişancıydı. Cirit atmada en iyiler arasındaydı. Dağlara yürüyerek tırmanma konusunda ustaydı. Bir kış mevsiminde Bulgaristan’ın Yambol’undan Edirne’ye 20 saatte inmeden geldi, yolda sadece atları değiştirildi. Çevresi bile dayanamadı ve yorgunluktan hastalandı.

O çok cesurdu. Girit Savaşı sırasında, gerekirse Girit’e geçmek için Yunanistan’dayken 2.918 metre (9.570 fit) yükseklikte bulunan Olimpos Dağı’nın zirvesine tırmandı. Tırmanış sırasında bindiği at öldü. Zirveye yaklaşırken, atıyla bir uçurumla ayrılmış iki kayanın arasından atlayarak çevresini şaşkına çevirdi.

Gemisi Yunanistan’ın Serez ile Selanik arasında Venedik korsan gemilerinin saldırısına uğradığında topçu ateşine ve hatta başının üzerinden birkaç gülle geçmesine aldırış etmediği, panik içindeki çevresine aldırış etmediği biliniyor. Polonya seferine kendisi çıktı, ancak diğer seferlerde devlet ileri gelenleri geride kalmasını gerekli gördüğü için seferleri arkadaki kamplardan takip etti.

Demokratik monarşi

Çocukluğunu annesinin bilge naipliği altında, gençliğini Köprülü diktatörlüğü altında geçirdiği için devlet işlerine karışmaktan kaçındı. Divan ve sadrazamın tekliflerini genellikle kabul ederdi. Törenleri ve protokol görevlerini ihmal etmezdi. Günümüzün demokratik monarşilerine benzeyen bu durum o zamanlar oldukça tuhaf karşılanıyordu.

Avusturyalı tarihçi Joseph von Hammer-Purgstall, kısmen bu nedenle padişahın karakter olarak zayıf olduğunu düşünüyor. Son iki beceriksiz sadrazamın kurbanı olduğunu söylüyor. Padişahın tükenmez enerjisi, beceriksiz devlet ileri gelenleri tarafından adeta boşa harcanmıştı.

Tahtta bulunduğu süre boyunca dünyanın en büyük hükümdarı olarak hüküm sürdü. Ancak sağlıklı bir dış politikanın olmayışı ve dış devletlerin tedirginliği, devletin Viyana bozgunuyla başlayan acı felaketlere maruz kalmasına neden oldu. Onun hükümdarlığında tütün yasağını kaldırdı ve kahve saraya girdi.

Orta boylu, tıknaz, sarışın ve bronzlaşmış bir yüz olarak tanımlandı. Ata binmeyi çok sevdiği için vücudu öne doğru eğimliydi. Bilim ve sanat erbabının koruyucusuydu. Ancak ataları gibi şiirle uğraşmadı, tarihle ilgilendi. Dönemin en fikir adamlarından Hezarfen Hüseyin Efendi’den ders aldı. “Tarih-i Gılmani” ve Evliya Çelebi’nin “Seyahatname”si onun zamanında yazılmıştır. Halveti tarikatına mensuptu. Bir rüyanın ardından Kilitbahir’e giderek Ahmed Cahidi’ye katıldı. Kendisi için bir tekke (dervişler manastırı) yaptırdı.

Mekke’deki Mescid-i Harem’in minarelerini tamir ettirdi ve tavaf sahası genişletildi. Hacıların ayakları sıcaktan yanmasın diye ısıya dayanıklı özel taşlar döşettirdi. Safa ile Merve arasına çok sayıda kandil astırdı ve Zemzem kuyusunun üzerine kubbe yaptırdı.

Adalet ve tevazu

Nazik, cömert, dindar ve adil bir hükümdar olarak tanımlandı. Gençliğinde Gürcü Mehmed Paşa’nın sürgün kararlarına karşı çıkmış ve “Günahsızların hürriyetlerinden yoksun bırakılmasına razı değilim. Mahkemeye çıksınlar. Suçlu bulunurlarsa cezasını çekerler” dedi.

Rumeli Kazasker (Kadı) Çatalcalı Ali Efendi, Sultan Mehmed ile Üsküdarlı Mehmed Ağa arasında Salacak’ta bir vakfa (vakıfa) ait bir konağın mülkiyeti konusunda çıkan anlaşmazlık nedeniyle çıkan davaya başkanlık etmiş, Mehmed Ağa lehine karar vermiş ve sultana karşı

İzmirli bir Yahudi olan Sabetay Sevi, zamanının mesih olduğunu ilan etmiştir. Siyasî faaliyetlerinden dolayı Divan’da yargılandı ve Müslüman olduğunu söyleyip adını padişahın adı olan Mehmed olarak değiştirdikten sonra kurtuldu.

Padişah dışında herkes ayağa kalktığı için bu adı taşıyan yaya meclisleri adı verilen olağanüstü toplantıların sonuncusu, onun zamanında Abaza Hasan Paşa isyanı vesilesiyle gerçekleşti. Bu mecliste âsilerin gönderdiği heyet, kendisine “Senin kulun” diye hitap edince, “(akıldan çıksın), onlar benim kullarım değiller. Bizim ordumuz düşmanla savaşırken onlar âsi oluyorlar” dedi. cesaretle onları huzurundan kovdu. Tahtına mal olması muhtemel o tehlikeli anda bile isyancılara boyun eğmedi.

Devlet görevlileri hazinenin kötü durumundan şikayet edince hayatlarının bununla çeliştiğini söylemiş; onlara ekonomik olarak ihtiyatlı bir yaşam sürme konusunda herkese örnek olmaları gerektiğini söyledi. Halkın işleriyle o kadar ilgiliydi ki, bir divan toplantısında sadrazam’a bir okka (1.282.8 gram) etin 8 akçe (Osmanlı) olmasına rağmen neden pazarda et olmadığını sormuştu. gümüş sikke).

Kendisi savurganlığı sevmez ve harem hayatıyla ilgilenmezdi. Tek kadından Girit asıllı eşi Emetullah Rabia Gülnuş’tan art arda tahta çıkan iki oğlu oldu. Çok sevdiği ve değer verdiği iki oğlunu seferlere çıkarırdı.

Duyarlıydı ve imparatorluğa karşı hisleri çok güçlüydü. Sadrazamın Kandiye’nin fethi ile ilgili mektubunu okuyamadı ve sevinçten gözyaşlarına boğuldu. Çok nazik ve şefkatliydi. Bir törende bir fil binicisini sürüklemiş ve buna tanık olan padişah üzüntüsüne hakim olamayarak gözyaşlarını tutamamış. Tahtını kaybetmekten çok, saltanatının sonlarına doğru yaşanan yenilgilere üzüldü.

Scroll to Top