İran Hanedanlarının Listesi

İskit krallıkları Batı Asya’daki İskit Krallığı (MÖ  7. yüzyıl – MÖ  600’ler) Pontus Bozkırındaki İskit Krallığı (yaklaşık MÖ  600’ler – yaklaşık MÖ  3. yüzyıl) Medyan kökenli Medyan hanedanı (yaklaşık MÖ 678 – MÖ 549) İran kökenli Orontid hanedanı (MÖ 570-200) Pers kökenli Pharnacid hanedanı (yaklaşık MÖ 550-320) Pers kökenli Ahameniş hanedanı (MÖ 550-330) İran kökenli […]

İran Hanedanlarının Listesi Read More »