Sultan Osman Gazi

Osman I veya Osman Ghazi (Osmanlı Türkçesi: عثمان غازى, romanlaştırılmış: ʿOsmān Ġāzī; Türkçe: I. Osman veya Osman Gazi; öldü 1323/4), bazen arkaik olarak Othman olarak çevrilir, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusuydu.

Sultan Osman Gazi (Ghazi) Osman I
Sultan Osman Gazi (Ghazi) Osman I

Belki de onu daha da merak uyandıran, Osmanlı hanedanının kurucusunun hayatı hakkında bilgi azlığıdır. İlk Osmanlı tarihçilerinden biri olan Aşıkpaşazade gibi tarihçiler, ekonomik kıt değer kavramının tarihte de uygulanabilir olduğunu ve ilk Osmanlı padişahı Osman Gazi’nin hayatı hakkındaki her bilgiyi daha da değerli kıldığını iddia edebilirler. 13. yüzyılın sonlarından 14. yüzyılın başlarına kadar yeni Osmanlı İmparatorluğu’na dönüşecek bir hanedan kuran padişahın Martin Luther King’inkine benzer bir rüya görüp görmediğini asla bilemeyeceğiz. Bir kürsünün önünde durup “Benim bir hayalim var” diye haykıran bir Osmanlı padişahını hayal etmek zor. Aslında Aşıkpaşazade’ye göre Osman I okuma yazma bilmiyordu ve ilk padişahın kullandığı olası retoriğe daha fazla gizem katıyordu. Klasik ve tarihi anlatımlar, Osman Gazi’nin rüyasında karnından göğe kadar bir çınar uzandığını öne sürerken, gerçek şu ki, bu muhteşem liderin hayatıyla ilgili gerçek detayları hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Ancak kesin olan bir şey var: Osmanlı padişahının Türkiye’nin bir millet olacağı hayali vardı.
Yedi erkek çocuk babası I. Osman, evlatlarının her birine toplumun yedi ayrı kesimini temsil eden isimler verdi; yani Pazarlı (Tüccar), Çoban (Çoban), Alaeddin, Orhan, Melik, Hamud ve Ertuğrul. Fethettiği toprakların tarihi kayıtlarında açıkça görülen büyük bir vizyona sahipti. Bu kayıtlar, Osman Gazi ve savaşçılarının sadece işgalci ve akıncı olmadığını açıkça göstermektedir. İlk Osmanlı padişahı, küçük bir Anadolu kentine eşit bir alanı (bugünkü Bursa ve Bilecik vilayetlerinin üçte biri ve Eskişehir vilayetinin üçte biri ile Kocaeli ve Sakarya vilayetlerinden az bir miktar) fethetti. altı yıllık beyliği.
Bu gerçek, Avusturyalı oryantalist ve tarihçi Paul Wittek’in Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselişi hakkında yazdığı ünlü “Gazze tezi” tezini sorgulamaya sevk ediyor. Rahmetli Paul Wittek’e veya takipçilerine imparatorluğun yükselişini açıklamalarını isteseydik, bize Osmanlıların yalnızca toprakları fethetmeye ve cömertliğe odaklanmış göçebe savaşçılar olduğunu söylerlerdi. Osmanlı toprakları Selçuklu Devleti’nin hududu olduğu için İslam topraklarından Osmanlı topraklarına maceraperest savaşçılar akın ediyordu ve bu o kadar yayıldı ki gayrimüslim ganimet düşkünleri Osman’la mal almaya gittiler.
Osman’a bunca nimetten sonra bıraktığım mirasa bir göz atalım: Zırh, bir çift çizme, birkaç bayrak, bir kılıç, bir mızrak, bir ok kutusu, birkaç at, üç koyun sürüsü, bir tuz. çalkalayıcı ve kaşık rafı. Şahsen buna bir ödül aşığının mirası demezdim. Diğer beylikler kutsal savaşçılarla (gaziler) kendi kutsal savaşlarına (gazalar) katıldıklarından, kesinlikle beylikler arasında en zengin şef değildi.
Cesur I. Osman, bol miktarda lütfuna ek olarak, genetik olarak ela gözleri, altın teni ve geniş bir göğsü ile donatılmıştı. Hem savaş hem de barış yapma konusunda uzmandı, cihatlarda elde ettiğini dağıtarak İslam coğrafyasında ünlendi ve diğer kabilelerden pek çok insanı kendi beyliğine katılmaya zorladı.
Osman Gazi bir kompleks komutanıydı. Bizanslı toprak sahipleri ile ömür boyu sürecek anlaşmalar yaparken toprağından bir dönüm bile vermemek için elinden geleni yaptı. Osman saldırgandım ve neredeyse İslam’dan başka hiçbir şeyi umursamıyordum.
Hristiyan gazilerle ilgili mesele hem abartılmış hem de çarpıtılmıştı. Bu adamlar Hristiyandı ama sonunda Müslüman oldular ve Osman’a ve ailesine hem inanç hem de kan bağıyla bağlandılar. Mihal Bey ve kan akrabalarının ara sıra ortaya çıkıp devlete ne kadar sadık olduklarını ifade etmeleri gereksiz değildi. Osman ecdadımız böyle bir ruhaniyete sahipti.
Eşsiz karizmasında inanç, dostluk ve adaletin izleri görülmektedir. Terör ve zulüm, Osman Gazi’nin asla anlayamadığı şeylerdir. Sınırda saf bir adamdı ama aslında siyasette baş uzmandı. Bizans yöneticilerini karşı karşıya getirmiş ve İslam’ın yükselişine yer açarak Bitinya’yı günümüz Türkiye’sine dönüştürmüştü.
Osman Gazi bölgeye hakim olmak için Anadolu’ya yayılamadı. Etrafında büyük beylikler vardı. Tahtı pek sağlam olmayan Selçuklu padişahı, esasen saltanatını koruyordu. Ayrıca bütün Anadolu’ya zulmeden Moğolların terörü ile karşı karşıyaydılar.
Osman, bürokrasinin ve askeri meselelerin uzun süredir efendisi olan Bizans İmparatorluğu nedeniyle Rumeli’yi de fethedememişti.
Ancak Osman Gazi, birinci boyutu tedbir ve tedbir olan çift yönlü bir strateji ile bu karmaşayı aşmayı başardı. Osman Gazi hükümdar olunca İslam alemi doğudan Moğol istilasına, batıdan Haçlı Seferleri’ne karşı gazilerin önderliğinde yeniden örgütlenme mücadelesi veriyordu.
Mısır’da köleleştirilmiş Türk askerleri tarafından kurulan Memlükler yükseliyordu. Memlük Sultanı Baybars, Moğolları durduran ilk Müslüman komutan olarak ün yapmıştır. Ayrıca Baybars’ın Anadolu’yu Moğollardan temizlemek için Oğuzlarla ittifak yaptığı bilinmektedir.
Bu şartlar altında Bizans ve Moğollara karşı sessiz bir uzlaşmaya varılmış, Anadolu, Mısır ve Suriye’de padişahlar ve gaziler arasında zaman zaman işlerlik kazanmış ve ortaya çıkmıştır. Onlar da kendi aralarında barış yaptılar.
“Müslümanlarla sulh, kâfirlerle savaş” şeklindeki birincil strateji, Çobanoğulları idaresinde I. Osman’ı bey, ardından han veya sıradan bir gazi-komutan yaptı.
Oruç Bey, I. Osman’ın Osmanlı’yı önce Anadolu’ya sonra da dünyaya hakim kılan ikinci stratejisinin özünü yakalayan bu mühim sözleri söyledi. Padişah için sadakat ve liyakat, akrabalık ve statüden çok daha önemli niteliklerdi. Osman Gazi’nin toprakları ortak amaca hizmet edecek herkese açıktı ve işlerinde “uzman” statüsü kazananlar gerçekten parlayabilirdi. Osman Gazi hem savaşta hem de barışta iyiydi. Uzun yıllar süren mücadelenin ardından, stratejisini eski Selçuklu şehri İznik’i Haçlılardan fethetmeyi hedefledi ve böylece Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın, aynı soydan gelmemesine rağmen Osman’ın dedesi olarak kabul edilmesini sağladı. Süleyman Şah Anadolu’yu İznik’ten yönetirken, Haçlılar İznik’i ele geçirerek Müslüman Türklerin Anadolu’daki hakimiyetini etkilediler. Osman, İznik’in ikinci fatihi olarak İslam aleminde birdenbire ünlü ve sevilen bir gazi-komutan oldu.

Osman Gazi’nin barışma konusunda iyi olduğunu da belirtmiştik. Fethedilen toprakların korsanlığını önledi ve Hıristiyanların ödediği vergileri azalttı. Fetihlere rağmen Hristiyanlar yıllarca anayurtlarında kalabilmişler, tarım toplumlarını geliştirmişler ve bu topraklardan sadece vergi ödemişlerdir. Osman kılıçla toprakları fethedilenlerin gönüllerini fethetmiş, savaşı kazandıktan sonra fethedilen toprakların halkını asla düşman olarak görmemiştir. Tarihçilere göre Osman Gazi’nin fethettiği topraklar, Bizans ağalarının zamanına göre daha zengin ve rahat hale geldi.
Osman sadece askeri konularda iyi bir gazi olsaydı, savaş ganimetleriyle uğraşabilirdi. Ancak onun klasik çağın gereklerini anlamış, hem sosyal hem de ekonomik yönden güçlü ve sağlıklı bir toplum inşa etmek için çaba sarf etmiş bir girişimci olduğunu görüyoruz.
Osman Gazi, fakirleri o kadar çok severdi ki, bugün Türkiye, tüm dünyayı dehşete düşüren mültecileri kabul etmekte oldukça rahat. Evet, Alp Arslan bize Anadolu’nun kapılarını açtı ama Osman Gazi orayı dünyanın dört bir yanından toplumun yoksul kesimlerine yurt yaptı. Yani tabiri caizse hepimiz onun rüyasında yaşıyoruz.
Yaşadığı döneme ait tarihi kaynakların azlığı nedeniyle, Osman hakkında çok az gerçek bilgi günümüze ulaşmıştır. Osman’ın saltanatından geriye tek bir yazılı kaynak kalmamıştır ve Osmanlılar, Osman’ın yaşamının tarihini, ölümünden yüz yıldan fazla bir süre sonra, on beşinci yüzyıla kadar kaydetmemiştir. Bu nedenle tarihçiler, onun hakkında anlatılan birçok hikayede gerçek ile efsaneyi birbirinden ayırmayı çok zor buluyorlar. Hatta bir tarihçi, Osman’ın yaşadığı dönemi “kara delik” olarak nitelendirerek, bunun imkansız olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmiştir. Daha sonraki Osmanlı geleneğine göre, Osman’ın ataları Oğuz Türklerinin Kayı boyunun torunlarıydı. Bununla birlikte, erken Osmanlıların birçok bilim adamı, bunu hanedan meşruiyetini güçlendirmeyi amaçlayan daha sonraki bir uydurma olarak görüyor. Osman’ın kesin doğum tarihi bilinmiyor ve daha sonraki yüzyıllarda Osmanlılar tarafından onun hakkında anlatılan pek çok mit ve efsane ve kaynakların azlığı nedeniyle erken yaşamı ve kökenleri hakkında çok az şey biliniyor. Büyük ihtimalle 13. yüzyılın ortalarında, muhtemelen 16. yüzyıl Osmanlı tarihçisi Kemalpaşazade’nin verdiği tarih olan 1254/5’te doğmuştur. Osmanlı geleneğine göre Osman’ın babası Ertuğrul, Türk Kayı boyunu Orta Asya’dan batıya, Moğol saldırısından kaçarak Anadolu’ya götürdü. Daha sonra Bizans sınırındaki Söğüt kasabasının hakimiyetini kendisine veren Anadolu Selçuklu Sultanı’na biat etti. Ancak Ertuğrul ile Selçuklular arasındaki bu bağlantı büyük ölçüde saray vakanüvisleri tarafından bir asır sonra icat edildi ve bu nedenle Osmanlıların gerçek kökenleri belirsizliğini koruyor. Osman’ın ilk faaliyetleri hakkında, Söğüt kasabası çevresindeki bölgeyi kontrol etmesi ve oradan komşu Bizans İmparatorluğu’na baskınlar düzenlemesi dışında kesin olarak bilinen hiçbir şey yoktur. Osman’ın hayatındaki ilk tarihlenebilir olay, 1301 veya 1302’de kendisine karşı gönderilen bir Bizans kuvvetini mağlup ettiği Bapheus Savaşı’dır.

Scroll to Top